Wynagrodzenie

Świadczone przez Kancelarię usługi charakteryzuje przede wszystkim najwyższa jakość i profesjonalizm, ale również i niewygórowane wynagrodzenie, adekwatne do sytuacji finansowej Klientów. Każdy Klient może mieć wpływ na indywidualne ukształtowanie wynagrodzenia należnego radcy prawnemu za świadczoną na jego rzecz pomoc prawną, jak i na sam wybór formy systemu rozliczeń.

Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy Kancelarii. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, prezentowane poniżej systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ – ten system rozliczeń jest skierowany głównie do przedsiębiorców i przewiduje stałą, miesięczną kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Istnieje możliwość dostosowania liczby godzin pracy Kancelarii do indywidualnych potrzeb Klienta. Korzyścią wyboru systemu ryczałtowego jest optymalizacja kosztów Klienta w sytuacji stałego, cyklicznego występowania zagadnień prawnych / spraw kierowanych do profesjonalnej obsługi prawnej. Końcowe rozliczenie wszystkich obsługiwanych w ramach systemu ryczałtowego spraw Klienta w danym miesiącu będzie niższe niż w przypadku wyboru systemu wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie poszczególnej sprawy.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA PROWADZENIE POSZCZEGÓLNEJ SPRAWY – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania sądowe ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego, która obejmuje wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, jak również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZA SUKCES – tzw. success fee, proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.