Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

 

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń, reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych.