Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Reprezentacja w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, opracowanie pism procesowych, opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy, dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy itp.