Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 

Jakub Batalia posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do wykonywania m.in. funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Ponadto w ramach Kancelarii zajmujemy się pomocą prawną w postaci np. sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgłaszania wierzytelności do masy upadłości, zaskarżania listy wierzytelności, sporządzania wniosków o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.