Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

 

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i w postępowaniu naprawczym, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, zaskarżanie listy wierzytelności, sporządzanie wniosków o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.