Usługi

Oferta Kancelarii Radcowskiej Radcy Prawnego Jakuba Batalii jest skierowana zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak i do Klientów indywidualnych (osób fizycznych).

PRZEDSIĘBIORCY

W dzisiejszych czasach, wobec stale zmieniających się przepisów prawnych oraz rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, zarówno mikro-, małe-, średnie przedsiębiorstwa, jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, coraz częściej liczą na pomoc prawną świadczoną przez profesjonalistów. Potrzeba świadczenia usług prawnych na rzecz tych podmiotów ma miejsce zarówno w zakresie prowadzonych przez przedsiębiorców przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i w zakresie ich zwykłego, codziennego funkcjonowania.

W celu zobrazowania potrzeb przedsiębiorców, poniżej przedstawiamy przykładowy zakres obsługi prawnej świadczonej na ich rzecz:

  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
  • reprezentowanie Klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem;
  • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich sporządzanych dokumentów – w tym przede wszystkim umów handlowych;
  • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klienta;
  • udzielanie przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad prawnych oraz konsultacji;
  • pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • pomoc w przygotowywaniu ofert oraz dokumentacji przetargowej.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych), w tym: udzielanie porad prawnych, zastępstwo prawne i procesowe przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w:

  • zakresie dochodzenia odszkodowań, stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu czynów niedozwolonych (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, wypadki przy pracy itp.),
  • zakresie pomocy prawnej osobom zadłużonym, tj. spory sądowe z bankami, instytucjami para-bankowymi, funduszami sekurytyzacyjnymi (np. Ultimo, Prokura, Kredyt Inkasso, Best, getBack i inne), reprezentowanie dłużników w postępowaniach egzekucyjnych, sądowych oraz na etapie przedsądowym,
  • zakresie ochrony praw pracowniczych, tj. reprezentowanie Klienta w Sądach Pracy w sprawach roszczeń o przywrócenie do pracy oraz stosowne odszkodowanie itp.

Kancelaria świadczy ponadto pomoc prawną w języku angielskim.