Prawo cywilne

Prawo cywilne

 

Reprezentacja w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, opracowanie pism procesowych, opinii prawnych w sprawach z zakresu: prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa lokalowego, prawa spółdzielczego, umów, czynów niedozwolonych, odszkodowań i zadośćuczynienia, w tym zwłaszcza z tytułów wypadków komunikacyjnych lub umów ubezpieczenia, sprawy o zapłatę należności, sporządzanie pozwów i sprzeciwów w postępowaniu przed tzw. e-sądem w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego.