POMAGAMY DŁUŻNIKOM

Masz długi? Firma windykacyjna straszy Cię sądem?
A może sprawa jest już na etapie postępowania sądowego
lub, co gorsza, na etapie egzekucji komorniczej?

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ KANCELARII

Swoje usługi kierujemy także dla dłużników.
Ponieważ specjalizujemy się w windykacji,
wiemy także jak jej przeciwdziałać.
Wiemy jak bronić się przed sądowym nakazem zapłaty
oraz jak bronić się przed komornikiem.

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty?

Najgorsze co możesz zrobić w takiej sytuacji, to nie zareagować. Profesjonalnie złożony sprzeciw od nakazu zapłaty i obrona pozwanego przed sądem może doprowadzić do całkowitego oddalenia roszczeń wierzyciela i tym samym uwolnienia Cię od długów. Nie pozostawaj bierny – oddaj sprawę sądową profesjonalistom.

Bank sprzedał Twój dług Funduszowi Sekurytyzacyjnemu?

To dobra wiadomość. Profesjonalna obrona i odpowiednio zgłoszone zarzuty mogą doprowadzić do całkowitego umorzenia zadłużenia zarówno w stosunku do funduszu sekurytyzacyjnego (nabywcy wierzytelności), jak i w stosunku do wierzyciela pierwotnego (np.: banku, czy operatora telekomunikacyjnego).

Komornik zajął Twój majątek, a Ty dopiero dowiadujesz się o istnieniu długu?

Nie wszystko stracone. Prawdopodobnie wierzyciel podał w sądzie nieprawidłowe lub nieaktualne dane adresowe, co skutkowało dla Ciebie pozbawieniem możliwości obrony. Wiemy jak w takiej sytuacji powrócić do etapu postępowania sądowego, a nawet doprowadzić do umorzenia zadłużenia.

Firma windykacyjna proponuje Ci podpisanie ugody?

Nie podpisuj jej bez konsultacji z prawnikiem – najczęściej w takich ugodach chodzi o przedawniony dług i uzyskanie od dłużnika zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Pamiętaj: zobowiązania finansowe (długi) ulegają przedawnieniu – w takiej sytuacji dłużnik może skutecznie odmówić ich spłaty.

Długi - ludzka rzecz

Niespłacony kredyt, pożyczka chwilówka, rachunek za telefon…

Z różnych przyczyn (np. w wyniku utraty pracy, czy problemów zdrowotnych) występują kłopoty ze spłatą zobowiązań finansowych.

Dostajesz wezwania do zapłaty z banku, firmy windykacyjnej lub funduszu sekurytyzacyjnego, który nabył Twój dług i niestety dalej nie masz możliwości spłaty…

W tym momencie wierzyciel (np.: bank, firma pożyczkowa lub fundusz sekurytyzacyjny) kieruje przeciwko Tobie pozew do sądu celem uzyskania tytułu wykonawczego będącego podstawą przymusowej egzekucji długu z Twojego majątku.

Sąd, najczęściej na posiedzeniu niejawnym (bez Twojej obecności), analizuje przedstawione przez wierzyciela dokumenty i wydaje orzeczenie – czyli najczęściej wydaje sądowy nakaz zapłaty.

Od tego momentu, w przypadku bierności i niepodjęcia profesjonalnej obrony, sprawa szybko trafia do komornika sądowego, który dokona zajęcia całego Twojego majątku, doliczając jednocześnie do istniejącego zadłużenia niemałe koszty egzekucyjne…

Nie zawsze mają rację

Wielokrotnie zdarza się, iż windykacja kierowana jest do niewłaściwej osoby, bądź dłużnik nie otrzymał przez wszczęciem postępowania egzekucyjnego żadnych pism z sądu, a tym samym nie miał możliwości obrony.

W pierwszym przypadku możemy sprawić, że nakaz zapłaty będzie uchylony, a w drugim przypadku ze względu na brak skutecznego doręczenia nakazu zapłaty, możemy w sposób skuteczny wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i powstrzymamy komornika, który zwolni zajęte rachunki bankowe, wynagrodzenie za pracę i inny zajęty majątek.

W tej sytuacji wielokrotnie skutecznie przeciwdziałamy windykacji i chronimy takie osoby, przed przedwczesnym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Spotykamy się również z częstą praktyką firm windykacyjnych, które żądają zapłaty długu przedawnionego lub przedawnionych odsetek – najczęściej z roszczeniem takim występują fundusze sekurytyzacyjne, które nabyły wierzytelności od pierwotnych wierzycieli (banków, firm telekomunikacyjnych).

Chronimy także osoby, które są spadkobiercami dłużnika i w ocenie firmy windykacyjnej, mają spłacić dług po osobie zmarłej. Możemy pomóc w sprawie o długi męża.

Możemy także pomóc, jeżeli komornik podejmuje działania niezgodne z prawem.

Te sprawy

już wygraliśmy!

Jak uzyskać pomoc?

To proste:

  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie nawiązujesz z nami kontakt (preferowaną formą zgłoszenia jest formularz kontaktowy znajdujący się na końcu tej witryny, gdyż tam znajdziesz wszystkie niezbędne wskazówki, które bardzo ułatwią nam współpracę).
  • Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia nasz zespół skrupulatnie, w pełni profesjonalnie przeanalizuje Twoją sprawę i niezwłocznie otrzymasz zwrotną widomość e-mail ze wstępnie przeprowadzoną analizą sprawy. Dowiesz się wówczas o możliwościach i sposobach dalszego działania, jak również o potencjalnych zagrożeniach, które mogą Cię spotkać w przyszłości z racji niespłaconych długów.
  • Po zaakceptowaniu przez Ciebie propozycji naszych rozwiązań, przesyłamy do Ciebie umowę oraz pełnomocnictwo dla radcy prawnego, który będzie Cię reprezentował przed sądem.
  • Może się również zdarzyć, że poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prowadzenia sprawy, ale na tym etapie kończy się Twoja rola.

Zgłoś się do nas

Jeżeli więc firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny lub komornik sądowy chcą ściągnąć od Ciebie dług, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do nas, by uzyskać profesjonalną pomoc i ochronę przed negatywnymi skutkami finansowymi tego typu działań.

Masz szansę odzyskać płynność finansową, uwolnić się od długów.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dostępnych jest pod adresem www.kancelaria-batalia.pl/polityka-prywatnosci

© 2016 Jakub Batalia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ZamNET.